Pobonot ke Cti Slz Pna Kryta / tyrykrte rozlinm aem za ns wylitch za doaenj praw krauenoti abychom vli peklu.

I. Smilg e nademnau Boe / podl welikho milordentwj twho.

PAne a Boe mg Kryte Geji / tob e klanjm, a tob dkugi za ty Slzy / kters wylil / ga djttem w gelech lejc / a tebe prom / ra mi dti lzy / nimibych oplakal wecky w hjchy / kterch em e doputil z newdomoti. Vi to na pjmluwu tw neywtgj Matky Panny Marye. Ote ns. Zdrawas Marya / &c.

II. Smilg e nademnau Boe / podl welikho milordentwj twho.

PAne a Boe mg Kryte Geji / tob e klanjm / a tob dkugi za ty Slzy / kters wylil pi wzkjenj Lazara z mrtwch / a tebe prosym / |[396]| ra mi dti lzy / nimibych oplakal wecky w hjchy / kterch em e doputil z kehkoti a zl nawykloti. Vi to na pjmluwu tw neywtgj Matky Panny Marye. Ote ns. Zdrwas Marya / &c.

III. Smilg e nademnau Boe podl welikho milordentwj twho.

PAne a Boe mg Kryte Geji / tob e klanjm / a tob dkugi za ty Slzy / kters wylil nad Geruzalmem / a tebe prom / ra mi dti lzy / nimibych oplakal wecky w hjchy / kterch em e doputil ze zloti / a pewrcenoti mho rdce. Vi to na pjmluwu tw neywtgj Matky Panny Marye. Ote ns. Zdrws Marya / &c.

IV. Smilg e nademnau Boe podl welikho milordentwj twho.

PAne a Boe mg Kryte Geji / tob e klanjm / a tob dkugi za ty Slzy / kters wylil na kji / a tebe |[397]| prom / ra mi dti lzy / nimibych oplakal wecky w hjchy / kterch em e doputil z twrdoignoti a nevtupnoti / a ra mi dti milot / a nevmru bez prawho poknj. Vi to na pjmluwu tw neywtgj Matky Panny Marye. Ote ns. Zdrwas Marya / &c.

Boe bu milotiw mn hjnmu.