21. března 1594 povýšil císař Rudolf II. Šimona Lomnického do šlechtického stavu. (Podle legendy byl pro svou zálibu v erotickém umění nadšen jeho Kupidovou střelou, avšak spíše se tak stalo na přímluvu Lomnického šlechtických mecenášů.) Erbovní list zněl takto: „List erbovní dán jest do Čech Šimonu Lomnickému, aby se psáti mohl z Budče. Totiž štít v půli napříč rozdělený, svrchní polovice bílé nebo stříbrné a spodní červené neb rubínové barvy, na níž tři stinky též červené barvy zpuosobem zdi se vidí, nad štítem kolčí helm a okolo něho přikryvadlo neboližto fafrnochy červené a černé barvy z obú stran dolův potaženi visí. Nad tím nade vším koruna zlatá královská, na níž vochechule mořská, mající vlasy na hlavě své žluté neb zlaté barvy, až po břicho stojí, držící v pravé ruce své pět klasův pšeničných žluté neb zlaté barvy, ocas pak její skrze korunu a helm dolův až do svrchní polovice štítu bílé barvy zatočený proniká, jakž to všecko vtipem umění. Tomu na svědomí ec. dán na Hradě našem pražském v pondělí po L[a]etare léta 1594.“